Jak na správnou instalaci vestavných vinoték?

domacivinoteky.cz radí, jak na správnou instalaci vestavných vinoték

Před použitím spotřebiče odstraňte veškerý vnější i vnitřní obal. Povrchy otřete hadříkem namočeným ve vlažné vodě a před samotným zapojením nechte spotřebič po dobu minimálně 24 hodin ve svislé poloze. Tím snížíte pravděpodobnost poruch v chladicím systému z důvodu manipulace během přepravy. Během této doby doporučujeme nechat dvířka vinotéky otevřená.

Vzhledem k tomu, že dvířka vinoték poskytují téměř 100 % těsnění, je velice důležité zajistit správné odvětrávání.  Teplý vzduch musí být odváděn přes ventilační šachtu k zadní stěně krytu a poté vytlačen směrem nahoru. Ventilační kanály by měly mít průřez nejméně 200 cm2. Jedině správná instalace Vám zaručí správný chod vinotéky.

V případě nesprávné instalace – chybí například spodní odvětrávání nebo horní je zakryto, dochází k přehřívání kompresoru, snížení účinnosti vinotéky, a tedy k nedostatečnému chlazení. Zároveň je třeba brát zřetel na správné umístění ostatních spotřebičů produkujících teplo v bezprostřední blízkosti vinotéky – například trouby. I to může mít negativní vliv na chod chladničky na víno.

Věříme, že se vinotéka stane příjemným společníkem pro mnoho hezkých chvil s rodinou nebo přáteli.